Zaposlenje


AUTOBELI, trenutno kao više poslovna jedinica je u konstantnoj ekspanziji i stalnoj potrazi za kvalitetnim kadrovima spremnim da prihvate naše vrednosti.

Svoju komparativnu prednost u odnosu na konkurenciju vidimo u ljudima koji su spremni da odgovore izazovima posla.

Zato procesu selekcije kanidata posvećujemo veliku pažnju brinući o kompanijskim standardima.

Razvoj kadrova je naš prioritet. Novozaposlenima omogućujemo usvajanje znanja neophodnih za radno mesto za koje su izabrani, a tokom karijere neprestani stručni i lični razvoj.

Vaš CV pošaljite na zaposlenje@autobeli.rs

© Copyright AutoBeli.rs 2011. Sva prava zadržana.